Mapová služba - Plánské lesy, s.r.o.

X

Zkrácené údaje lesní hospodářské knihy a evidence

LHC 312404 Městské lesy Planá

Plocha v mapě (ha):
Plocha porostu:
Věk:
Zakmenění:
HS, LT, LO:
Modelové procento:
MZD:
Dřeviny v porostu:

Celková těžba:
- z toho nahodilá:
Odstraňování klestu:
Vykázaná holina:
Umělá obnova:
Přirozená obnova:
Nezdar zalesnění:
Vylepšování:
Bilance zalesnění:
Prořezávky:
Probírky: